Za oknem mróz, ale śniegu niestety nie ma. Marząc o śniegu i lepieniu bałwana, stworzyliśmy sobie sami zimowe krajobrazy. I czekamy aż nasze marzenie o śnieżnej zimie się spełni.