W tym tygodniu rozmawialiśmy o emocjach. Zaczęliśmy od próby nazwania ich. Uznaliśmy ,że każda emocja jest ważna i choć niektóre nie są dla nas przyjemne, to są nam potrzebne.

Rozmawiając o radości skakaliśmy , krzyczeliśmy i uwalnialiśmy endorfiny 🙂 Swoje szczęśliwe chwile i radosny śmiech zamknęliśmy w kapsule śmiechu ,żeby móc skorzystać z dobrych emocji, kiedy będzie nam smutno. Każdy z nas powiedział również, co sprawia, że jesteśmy radośni.