Aby przyspieszyć przyjście wiosny założyliśmy w sali mini
ogródek.Zasadziliśmy cebulki oraz posialiśmy nasiona. Teraz czekamy co
wyrośnie.