Krasnale

przeglądanie według kategorii

 
Autor: | Data publikacji: 10 marca, 2020

UWAGA ! 11-24 marca

Szanowni Państwo,
 
 
Miasto Poznań jako organ prowadzący rekomenduje, by wszystkie miejskie szkoły, przedszkola
zostały zamknięte od 1 1 do 24 marca br. Decyzję taką podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się
koronawirusa.
Przez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo –
wychowawczych na terenie placówek oświatowych.
W związku z czym od 11 do 24 marca  w naszej placówce zawieszone zostają wszystkie zajęcia 
(dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze).
Ponadto informuję, że
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, w art. 4. 1, przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu
zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645
i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 
Z poważaniem
Dorota Matuśkiewicz
Dyrektor ZS nr 8 w Poznaniu

Autor: | Data publikacji: 18 lutego, 2020

DZIEŃ KOTA

Autor: | Data publikacji: 19 grudnia, 2019

ZIMOWY BAL

Autor: | Data publikacji: 19 grudnia, 2019

SPOTKANIE Z GWIAZDOREM

Autor: | Data publikacji: 19 grudnia, 2019

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY

Autor: | Data publikacji: 19 grudnia, 2019

MIKOŁAJKI W KRASNAKLACH

Autor: | Data publikacji: 19 grudnia, 2019

WYCIECZKA NA POCZTĘ

Autor: | Data publikacji: 19 grudnia, 2019

PRACA PLASTYCZNA „PLUSZOWY MIŚ”

Autor: | Data publikacji: 19 grudnia, 2019

ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA

Autor: | Data publikacji: 25 listopada, 2019

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – KRASNALE

error: Content is protected !!