Marzec, 2020

now browsing by month

 
Autor: | Data publikacji: 31 marca, 2020

#zostanwdomu Myszki

Pomimo sytuacji, która sprawiła, że należy zostać w domu, Myszki dzielnie i pracowicie działają – bawią się i tworzą 🙂

Serdecznie dziękujemy za przesyłanie zdjęć i ślemy wielkie uściski dla naszych przedszkolaków- Pani Dorota, Pani Natalia i Pani Ewa.

Autor: | Data publikacji: 25 marca, 2020

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy pismo  z Wydziału Oświaty dotyczącej rekrutacji, które uwzględniają wprowadzone wczoraj przez rząd RP kolejne ograniczenia. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem zainteresowanych rekrutacją.

Pismo z Wydziału Oświaty z dn.25.03.2020. 

Autor: | Data publikacji: 16 marca, 2020

PILNE! REKRUTACJA

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że wnioski rekrutacyjne do przedszkola można składać drogą elektroniczną poprzez stronę https://nabor.pcss.pl/poznan/ .

Oryginały dokumentów wraz z załącznikami można dostarczać do sekretariatu w poniedziałki i czwartki w godzinach 10-15.

Autor: | Data publikacji: 10 marca, 2020

UWAGA ! 11-24 marca

Szanowni Państwo,
 
 
Miasto Poznań jako organ prowadzący rekomenduje, by wszystkie miejskie szkoły, przedszkola
zostały zamknięte od 1 1 do 24 marca br. Decyzję taką podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się
koronawirusa.
Przez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo –
wychowawczych na terenie placówek oświatowych.
W związku z czym od 11 do 24 marca  w naszej placówce zawieszone zostają wszystkie zajęcia 
(dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze).
Ponadto informuję, że
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, w art. 4. 1, przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu
zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645
i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 
Z poważaniem
Dorota Matuśkiewicz
Dyrektor ZS nr 8 w Poznaniu

Autor: | Data publikacji: 10 marca, 2020

Rekrutacja 2020/2021 dokumenty

Szanowni Państwo,

W okresie od 10 marca do 24 marca br. wnioski wraz z
oświadczeniami składają rodzice/opiekunowie prawni
ubiegający się o miejsce dla dziecka w przedszkolu.
Dokumenty należy złożyć w podanym powyżej terminie
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8 (wejście od ul.
Jarochowskiego 62).
Wzór wnioski i oświadczenia dostępne :
na stronie : www.nabor.pcss.pl/poznan
www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8
strona internetowa Przedszkolu 90

 • Oświadczenie nr 1 wielodzietność
 • Oświadczenie nr 2 samotny
 • Oświadczenie nr 3 szczepienie
  Należy też dostarczyć
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 • Podatek ksero pierwszej strony PIT lub ksero pierwszej
  strony PIT , jeżeli został złożony elektronicznie wraz z
  potwierdzeniem z UPO
Autor: | Data publikacji: 2 marca, 2020

REKRUTACJA 2020/21

REKRUTACJA
Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny

2020/2021 odbędzie się

w dniach od 10 marca do 24 marca2020r.
Chcąc zapisać dziecko do przedszkola należy pobrać kartę zgłoszeniową w placówce lub ze strony internetowej Urzędu Miasta:

System „Nabór” poznańskich przedszkoli.

Kartę zgłoszeniową składamy tylko w przedszkolu pierwszej preferencji

error: Content is protected !!