Marzec, 2020

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: 25 marca, 2020

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy pismo  z Wydziału Oświaty dotyczącej rekrutacji, które uwzględniają wprowadzone wczoraj przez rząd RP kolejne ograniczenia. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem zainteresowanych rekrutacją.

Pismo z Wydziału Oświaty z dn.25.03.2020. 

Posted by: | Posted on: 16 marca, 2020

PILNE! REKRUTACJA

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że wnioski rekrutacyjne do przedszkola można składać drogą elektroniczną poprzez stronę https://nabor.pcss.pl/poznan/ .

Oryginały dokumentów wraz z załącznikami można dostarczać do sekretariatu w poniedziałki i czwartki w godzinach 10-15.

Posted by: | Posted on: 10 marca, 2020

Rekrutacja 2020/2021 dokumenty

Szanowni Państwo,

W okresie od 10 marca do 24 marca br. wnioski wraz z
oświadczeniami składają rodzice/opiekunowie prawni
ubiegający się o miejsce dla dziecka w przedszkolu.
Dokumenty należy złożyć w podanym powyżej terminie
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8 (wejście od ul.
Jarochowskiego 62).
Wzór wnioski i oświadczenia dostępne :
na stronie : www.nabor.pcss.pl/poznan
www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8
strona internetowa Przedszkolu 90

 • Oświadczenie nr 1 wielodzietność
 • Oświadczenie nr 2 samotny
 • Oświadczenie nr 3 szczepienie
  Należy też dostarczyć
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 • Podatek ksero pierwszej strony PIT lub ksero pierwszej
  strony PIT , jeżeli został złożony elektronicznie wraz z
  potwierdzeniem z UPO
Posted by: | Posted on: 2 marca, 2020

REKRUTACJA 2020/21

REKRUTACJA
Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny

2020/2021 odbędzie się

w dniach od 10 marca do 24 marca2020r.
Chcąc zapisać dziecko do przedszkola należy pobrać kartę zgłoszeniową w placówce lub ze strony internetowej Urzędu Miasta:

System „Nabór” poznańskich przedszkoli.

Kartę zgłoszeniową składamy tylko w przedszkolu pierwszej preferencji

error: Content is protected !!