Projekt „Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii” powstał jako odpowiedz na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/2021 r., którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Celami głównym projektu są :
• rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii;
• rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski

Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji Quiver

Dzień wynalazcy

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Kącik technologiczny