REKRUTACJA
Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny

2020/2021 odbędzie się

w dniach od 10 marca do 24 marca2020r.
Chcąc zapisać dziecko do przedszkola należy pobrać kartę zgłoszeniową w placówce lub ze strony internetowej Urzędu Miasta:

System „Nabór” poznańskich przedszkoli.

Kartę zgłoszeniową składamy tylko w przedszkolu pierwszej preferencji