Szanowni Państwo,

W okresie od 10 marca do 24 marca br. wnioski wraz z
oświadczeniami składają rodzice/opiekunowie prawni
ubiegający się o miejsce dla dziecka w przedszkolu.
Dokumenty należy złożyć w podanym powyżej terminie
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8 (wejście od ul.
Jarochowskiego 62).
Wzór wnioski i oświadczenia dostępne :
na stronie : www.nabor.pcss.pl/poznan
www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8
strona internetowa Przedszkolu 90

 • Oświadczenie nr 1 wielodzietność
 • Oświadczenie nr 2 samotny
 • Oświadczenie nr 3 szczepienie
  Należy też dostarczyć
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 • Podatek ksero pierwszej strony PIT lub ksero pierwszej
  strony PIT , jeżeli został złożony elektronicznie wraz z
  potwierdzeniem z UPO