Założenie hodowli fasoli i obserwowanie codziennie zmian zachodzących w roślinie. Podczas prowadzenia obserwacji dziecko dowie się czego roślina potrzebuje do życia.